Kinderen met eetproblemen / kritische eters

Wanneer er problemen zijn rondom het eten van uw kind, kan dit als ouder soms zorgen geven. Weigert je kind bijvoorbeeld bepaald voedsel te eten, is er continue een strijd aan tafel m.b.t. het eten of moet het eten perse op een bepaalde manier worden bereidt? Allemaal voorbeelden van moeilijke eters.

Het is erg belangrijk om kinderen met eetproblemen te helpen. Soms zit er meer achter het eetprobleem verschuilt dan alleen het niet willen eten. Sommigen kinderen kunnen problemen hebben op het gebied van eten en drinken doordat de zintuigen niet goed samenwerken. Ook een onderliggende lichamelijk oorzaak (zoals problemen in het mondgebied) kunnen een oorzaak zijn. Uiteraard kan uw kind ook zonder medische oorzaak een moeilijke of kritische eter zijn.

Het is voor kinderen soms erg moeilijk om te wennen aan nieuwe smaken. Als ouders kun je je hier soms best ongerust over maken. Echter eet je kind wel voldoende en gevarieerd dan is dit niet perse een reden om je zorgen over te maken. Het is een ander verhaal wanneer het kind zo selectief is in de voedselkeuze, dat het niet meer haalbaar is om een volwaardige voeding te gebruiken. Dit kan uiteindelijk leiden tot problemen in de groei en ontwikkeling, voedingstekorten en uiteraard ongerustheid bij de ouders. Bij deze kinderen is het raadzaam hier iets aan te doen.

Samen met de diëtist wordt gekeken naar de volwaardigheid van de voeding en worden tips en adviezen gegeven hoe deze tekorten kunnen worden aangevuld. Daarnaast wordt er gekeken naar de situaties rondom het eten en drinken. Wanneer alle belangrijke aspecten m.b.t. het eetgedrag in kaart gebracht zijn, zal er samen een behandelplan opgesteld worden. Bij de behandeling van kritische eters maken we in de praktijk gebruik van de materialen van de Kinderdieetcreatie. Met deze methode wordt aangesloten bij de belevingswereld van het kind, waardoor het kind op een kindvriendelijke manier betrokken wordt zelf met eten aan de slag te gaan. Er wordt niet alleen met de ouders gepraat, maar we richten ons met de vrolijke werkbladen rechtstreeks tot het kind. Kinderen worden hierdoor actief betrokken in de behandeling, wat de kans van slagen vergroot. Samen met de familie Hap Snap ontdekt en beleeft het kind eten en drinken op een geheel andere en eigen wijze en worden kinderen enthousiast om met eten aan de slag te gaan en te gaan ontdekken. Benieuwd hoe de materialen eruit zien waar we in de praktijk mee werken? Bekijk dan dit filmpje voor een impressie van het materiaal.

 
           
  Locaties Eindhoven: Locatie Budel:
  Medisch Centrum Haagdijk
Tongelresestraat 207c
5613 DG Eindhoven
Gezondheidscentrum Engelsbergen Maria van Bourgondiëlaan 12
5616 EE Eindhoven
Burgemeester van Houtstraat 82
6021 AW Budel