Links

www.nvdietist.nl Nederlandse vereniging van diëtisten
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl Kwaliteitsregister Paramedici
www.voedingscentrum.nl Voedingscentrum
www.dieetinzicht.nl Dieetinzicht
www.hartstichting.nl Nederlandse Hartstichting
www.mlds.nl Maag Lever Darmstichting
www.dvn.nl Diabetesvereniging Nederland
www.artsenwijzer.info Artsenwijzer Diëtetiek
www.pozob.nl Ketenzorg
www.deondernemendehuisarts.nl Ketenzorg
www.prodimed.nl Prodimed
www.fodmapfoodies.nl Fodmap Dieet bij PDS
www.fodmapdietist.nl Fodmap Dieet bij PDS
www.kinderdieetcreatie.nl Kinder(di)eetcreatie
 
           
  Locaties Eindhoven: Locatie Budel:
  Medisch Centrum Haagdijk
Tongelresestraat 207c
5613 DG Eindhoven
Gezondheidscentrum Engelsbergen Maria van Bourgondiëlaan 12
5616 EE Eindhoven
Burgemeester van Houtstraat 82
6021 AW Budel