Tarieven

Onderstaande tarieven gelden uitsluitend voor niet gecontracteerde zorg.
Hieronder wordt verstaan:
  • Zorg aan patiënten die niet verzekerd zijn.
  • Zorg aan patiënten van zorgverzekeraars met wie de diëtist geen contract heeft afgesloten (ik heb met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract afgesloten).
  • Zorg die buiten de 3-uurs vergoeding valt en die de patiënt dus zelf betaalt (indien dit niet door de aanvullende verzekering wordt vergoed).

Tarieven diëtist (per 1 januari 2014)

Behandeling per kwartier: €15,-

In deze praktijk is hiervan afgeleid:
Soort consult Consulttijd ** Tarief
1e consult 90 minuten (6 x 1 kwartier) €90,-
Vervolgconsult (kort) 15 minuten (1 x 1 kwartier) €15,-
Vervolgconsult (lang) 30 minuten (2 x 1 kwartier) €30,-
Toeslag huisbezoek €25,-
Niet nagekomen (of niet tijdig afgezegd) 1e consult * €45,-
Niet nagekomen (of niet tijdig afgezegd) vervolgconsult * €15,-

* Een afspraak afzeggen is mogelijk, mits u dit 24 uur van tevoren doet. Voor een niet nagekomen afspraak (of een niet tijdig afgezegde afspraak) krijgt u een rekening toegestuurd. Deze rekening dient u zelf te betalen en kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar. Het tarief voor een niet nagekomen afspraak bedraagt ten hoogste 3 keer het kwartiertarief.

** De consulttijd bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Directe tijd: De tijd dat u als cliënt bij het gesprek aanwezig bent.
  • Indirecte tijd: De tijd die de diëtist besteed aan onder andere het maken van het berekenen en samenstellen van uw persoonlijk advies, het informeren van de verwijzer en het registreren van uw gegevens. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.
Een consult bestaat uit de directe tijd en de indirecte tijd. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.


De tarieven voor een telefonisch consult of een emailconsult worden bepaald aan de hand van de daarvoor bestede tijd en is afgeleid van het tarief van €15,- per kwartier.

Tarieven orthomoleculaire therapie

Eerste consult: €105,- (inclusief uitwerktijd en behandelplan)
Vervolgconsult: €45,-
U krijgt een factuur toegestuurd.

Soms worden er aanvullende voedingssupplementen voorgeschreven. Deze zal de cliënt zelf moeten aanschaffen en worden helaas niet vergoedt door de zorgverzekeraar. Deze kunnen ook via de praktijk aangeschaft worden, waardoor de kosten hiervan vaak wat lager liggen dan in de reguliere winkels.
 
           
  Locaties Eindhoven: Locatie Budel:
  Medisch Centrum Haagdijk
Tongelresestraat 207c
5613 DG Eindhoven
Gezondheidscentrum Engelsbergen Maria van Bourgondiëlaan 12
5616 EE Eindhoven
Burgemeester van Houtstraat 82
6021 AW Budel