Informatie verwijzers

Uw patiënten zijn van harte welkom bij Diëtistenpraktijk Inge Dillen. Ik hecht veel waarde aan een goede samenwerking met collega's en verwijzers, daar hoort o.a. ook telefonisch of persoonlijk contact bij. Op deze pagina staat alle informatie op een rijtje die voor verwijzers relevant is. Voor informatie over de werkwijze, locaties etc. verwijs ik u naar de overige delen van de site. Natuurlijk kunt u altijd contact opnemen voor meer informatie.


Visie

Bij Diëtistenpraktijk Inge Dillen staat de patiënt centraal. Bij het opstellen van de behandeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de patiënt. De hulpvraag staat centraal.


Verwijzing

Als u een patiënt door wilt sturen naar de diëtist kunt u gebruik maken van het verwijsformulier. Het verwijsformulier kunt u hier downloaden. U kunt dit formulier invullen en aan uw patiënt meegegeven. Op verzoek is er de mogelijkheid om een aantal papieren verwijsformulieren bij u in de praktijk te krijgen. U kunt ook gebruik maken van uw eigen verwijsformulier. Meer informatie over de verwijsmogelijkheden naar de diëtist zie www.artsenwijzer.info.

Directe toegankelijkheid
Vanaf 1 september 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit wil zeggen dat een verwijsbrief niet langer meer verplicht is. Patiënten kunnen voortaan dus ook rechtstreeks naar de diëtist.

Voorafgaand aan de behandeling zal ik de patiënt screenen. Dit wordt gedaan om risico's voor de gezondheid van de patiënt te achterhalen. Indien er klachten uit deze screening naar voren komen die niet passen bij de reden waarvoor de patiënt naar mij is gekomen of die kunnen wijzen op een andere aandoening, verwijs ik de patiënt naar u terug. Wanneer ik onvoldoende gegevens van de patiënt heb om de patiënt goed te kunnen behandelen, zal ik ook contact met u opnemen.

Ondanks de directe toegankelijkheid blijft een goede samenwerking tussen mij als diëtist en u als verwijzer erg belangrijk. Wanneer een patiënt bij mij in behandeling is via de directe toegankelijkheid, stuur ik u na het eerste consult een rapportage. Hiermee houd ik u op de hoogte van de behandeling van de patiënt.

De verwijsbrief blijkt daarentegen belangrijk (omdat ik op deze manier meer gegevens van de patiënt heb, waardoor ik een betere behandeling op maat kan maken).

Ik heb in juni 2011 de cursus 'directe toegankelijkheid diëtetiek' succesvol afgerond. Dit betekent dat ik bekwaam ben in het screenen van patiënten die zonder verwijzing bij de diëtist komen.


Rapportage

Naar aanleiding van uw verwijzing ontvangt u altijd een rapportage. Ook ontvangt u van mij een rapportage aan het einde van de behandeling. Indien u geen rapportage wenst te ontvangen kunt u dit aangeven op het verwijsformulier. In de rapportage worden de belangrijkste bevindingen en het behandelplan opgenomen. Indien u een toelichting op de rapportage wenst kunt u altijd contact opnemen. Ik treed graag in overleg om het rapportageformulier naar uw wensen aan te passen.


Vergoeding

Diëtistenpraktijk Inge Dillen heeft een contract met vrijwel alle zorgverzekeraars (in 2014 wordt er vanuit de basisverzekering 3 uur dieetadvisering vergoed). Daarnaast heb ik een contract met de DOH en de POZOB (ketenzorgprogramma).

 
           
  Locaties Eindhoven: Locatie Budel:
  Medisch Centrum Haagdijk
Tongelresestraat 207c
5613 DG Eindhoven
Gezondheidscentrum Engelsbergen Maria van Bourgondiëlaan 12
5616 EE Eindhoven
Burgemeester van Houtstraat 82
6021 AW Budel